Käibemaksukohustuse piirmäär tõuseb 40 000 euroni 01.01.2018

Käibemaksukohustuse piirmäär tõuseb 40 000 euroni Valitsus otsustas suurendada käibemaksukohustuslase registreerimise piirmäära praeguselt 16 000 eurolt 40 000 euroni. Eestis seni kehtiv 16 000 euro suurune piirmäär kehtib alates 1. aprill 1995, siis kehtis Eestis kroon ning piirmäär oli 250 000 krooni. Muudatus jõustub 2018. aasta jaanuaris. Piirmäära tõstmiseks tuleb vastavalt direktiivi artiklile 395 taotleda luba Euroopa […]

Töötaja tervise edendamine maksuvabalt

Töötaja tervise edendamine maksuvabalt Alates 1.jaanarist 2018. aasta ei loeta enam erisoodustuseks töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. TuMS § 48 lg 55 avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu; sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi; tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi; kulutused taastusravi teenusele (sh taastusarsti, […]

Ettevõtte autode maksustamine

Ettevõtte autode maksustamine Alates 01. jaanuarist 2018 asendub senine erisoodustuse süsteem. Kaovad ära sõidupäevikud nende autode puhul, mida kasutatakse ettevõttes ka erasõitudeks ehk segakasutuses olevad autod. Segakasutusel olevate autode puhul peab hakkama tasuma erisoodustusmakse lähtuvalt auto kilovati määrast, mis on 1,96 eurot kW kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,47 eurot kW kohta […]

Ettevõtluskonto plussid ja miinused

Ettevõtluskonto plussid ja miinused Riigikogu võttis vastu seaduse, millega võimaldatakse inimestel tegeleda väikeettevõtlusega bürokraatiavabalt. See annab inimesele võimaluse avada pangas ettevõtluskonto ning sinna laekunud summadelt läheb 20% (ettevõtlustulu maks) automaatselt maksuametile. Ettevõtlustulu maks hõlmab tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kogumispensioni makse osa. Siiski näeb kaubanduskoda konto puhul ka ohte. Uus lahendus sobib eelkõige alustavatele ettevõtjatele ning hetkel […]

Olulisemad 2017. aastal jõustuvad seadusemuudatused

1. jaanuaril 2017 hakkab kehtima üle 300 õigusakti, mille seast leiab ettevõtjate jaoks nii positiivse kui ka negatiivse mõjuga muudatusi. Ülevaate neist teeb kaubandus-tööstuskoda. Majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks Mikro- ja väikeettevõtjate jaoks on hea uudis see, et majandusaasta aruande koostamine muutub lihtsamaks. Nimelt on 1. jaanuarist lubatud mikro- ja väikeettevõtjatel koostada eelmise aasta majandusaasta […]

Seadusemuudatused uuel aastal

Alampalk tõuseb Kuu alampalk on alates 01.01.2016 430 eurot. Alampalka (ehk miinimumpalka) peab maksma täistööajaga töölepingu alusel töötavale inimesele. Lisaks on alampalgaga seotud erinevad tasud, nt elatisrahad Sotsiaalmaksu miinimummäär tõuseb Sotsiaalmaksu miinimummäära maksmine tagab ravikindlustuse. Teemaks see eeskätt siis juhatuse liikmetele ja osalise ajaga töötavatele isikutele. Sotsiaalmaksu miinimummäär on alates 01.01.2016 390 eurot, minimaalselt makstav […]

Elektroonilise side ja elektrooniliselt osutatavate teenuste maksustamine alates 2015. a

1. jaanuarist 2015 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, mis hõlmab elektroonilise side teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste (edaspidi digiteenuste) maksustamist. Keda muudatus puudutab Mis on elektroonilise side teenused ja elektrooniliselt osutatavad teenused Mis senisega võrreldes muutub MOSS-erikorra kasutajaks registreerimine MOSS-deklaratsiooni esitamine Käibemaksu tasumine Erikorraga hõlmatud teenuse maksustamist reguleerivad õigusaktid ja juhendid Keda muudatus puudutab Muudatus puudutab käibemaksukohustuslasi, kes […]

Käibedeklaratsiooni lisa ( vorm KMD INF) esitamine alates 01.11.2014

01.11.2014 jõustub käibemaksuseaduse muutmise seadus, millega kehtestatakse käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustus. Sama seadusemuudatusega võib Maksu- ja Tolliamet maksukohustuslase motiveeritud taotluse alusel anda loa käibedeklaratsiooni lisa või selle osa esitamata jätmiseks kuni 2015. aasta 20. juunini. Allpool selgitame lähemalt käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustuse rakendamisega kaasnevaid muudatusi. Kes peab käibedeklaratsiooni lisa esitama? Millal tuleb käibedeklaratsiooni lisa esitada? […]

Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.12.2014

1. juulil 2014 võttis Riigikogu vastu käibemaksuseaduse muudatused, mis on seotud ettevõtete poolt ostetavatelt sõiduautodelt ning nende tarbeks tehtud kuludelt sisendkäibemaksu mahaarvamisega. Lisaks sätestatakse käibemaksuseadusesse sõiduauto mõiste, millele hakkavad kehtima sisendkäibemaksu maha arvamise piirangud. Sõiduautoks käibemaksuseaduse tähenduses loetakse M1 kategooria sõidukit, mille täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millele lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa […]

TSD 2015

2015. aastast hakkab kehtima uuel vormil TSD deklaratsioon. Uue vormi aluseks olevad tulumaksuseaduse muudatused võeti Riigikogus vastu 01.07.2014. a. Uuel vormil deklareeritakse 2015. aasta jaanuaris tehtud väljamaksed ja vorm tuleb esmakordselt esitada 10. veebruariks 2015. a. Suurimad muudatused seni kehtiva vormiga on lisadel 1 ja 2, kus maksusummasid hakkab maksumaksja asemel arvutama Maksu- ja Tolliamet. […]