Riigikogu kiitis täna heaks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse, mis vähendab piiriületuste järjekordi ja takistab ebaseaduslikku kauplemist liiduvälisest riigist toodud aktsiisikaubaga.

Seaduse vastuvõtmise pool oli 44 ja vastu 36 riigikogu liiget, teatas Riigikogu pressitalitus.

Riigikogu täpsustas Euroopa Liidu välisest riigist reisija toodud aktsiisikauba aktsiisivabastuse reegleid. Seaduse kohaselt loetakse alkohol ja kütus, mille reisija toob liiduvälisest riigist Eestisse kalendrikuu jooksul pärast esmakordset saabumist aktsiisivaba piirnormi ületavaks. Tubakatoodete puhul kehtib see kalendrikuu jooksul pärast teistkordset saabumist. Piirnormi ületavaks loetakse ka kütus, mis on reisija mootorsõiduki või veemootorsõiduki mittestandardses kütusepaagis. Teisest liikmesriigist saabunud reisijal tekib maksukohustus mootorsõiduki või veemootorsõiduki mittestandardses kütusepaagis toodud kütuselt Eestisse saabumise päeval.

Rahvusvahelise kauba- ja reisijaveo aktsiisireeglid ei muutu. Samuti ei muutu liiduvälisest riigist Eestisse õhusõiduki, rongi või laevaga saabuvatele reisijatele kohaldatavad reeglid. Lisaks muudeti teises liikmesriigis asuvate õhusõidukite ja laevade aktsiisikaubaga varustamise korda vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele.

Valitsuse algatatud seaduse eesmärk on vähendada maksupettusi aktsiisikaupade riiki toomisel. Selle tulemusel lühenevad ka piirijärjekorrad. Tuleva aasta riigieelarvesse laekub rohkem maksutulu, mis on hinnanguliselt 8,4 miljonit eurot. Seadus jõustub tänavu 1. detsembril.