Olulisemad maksud 2017

Nimetus Maksumäär
Käibemaks 20%
         erijuhud            14%, 9% ja 0%
Sotsiaalmaks 33%
Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvutamise aluseks olev kuumäär 430 eurot
Füüsilise isiku tulumaks 20%
Pensionikindlustus 2% või 3%
Kindlustatu (töötaja) töötuskindlustusmakse 1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse 0,8%
Dividendi tulumaks 20% (20/80)
Erisoodustuse tulumaks 20% (20/80)
Laenuintresside alammäär, mida rakendatakse erisoodustuse mõistes (TuMS §48 lg4 p6)laenu andmisel avaldab Eesti Pank
Palk
Maksuvaba tulu aastas 2160 eurot
Töötasu almmäär 470 eurot kuupalk ja  2,78 tunnipalk

Sõiduauto

Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise korral sõidupäeviku pidamisel ei maksustata hüvitist kuni 0,3 eurot ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta. Kui füüsilisele isikule maksab hüvitist samas kalendrikuus tehtud sõitude eest mitu tööandjat, võib iga tööandja maksta maksuvabalt hüvitist kuni 335 eurot.

Tööandjal on õigus valida, kas pidada sõitude arvestust ja maksta maksu erasõitude mahu alusel 0,30 EUR/km või maksta iga kuu makse arvestusliku 256  euro määra alusel. Ka siis, kui arvestust peetakse, on maksimaalne erisoodustuse hind  ükskõik kui odava või kalli sõiduki puhul 256 eurot  kuus  ( st tuleb maksta tulumaksu 68,05 eurot ja sotsiaalmaksu 106,94 eurot).  (TuMS § 48 Lg 8).

Esinduskulud  ( TuMS § 49)

Esinduskulud on kulud, mis on tehtud külaliste toitlustamiseks, vastuvõtmiseks, majutuseks, transpordiks või kultuuriliseks teenindamiseks. Neid väljamakseid ei maksustata tulumaksuga kuni 32 euro ulatuses kuus ( lisaks 2% sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksetelt, mis on tehtud samas kuus).

Kontonumbrid riiklike maksude ja maksete tasumiseks

Riiklike maksude ja maksete kontonumbrid*

kontonumber

IBAN  (rahvusvaheline kontonumber)

SEB PANK

10052031000004

EE351010052031000004

SWEDBANK

221013264447

EE522200221013264447

SWEDBANK

221014193355

EE502200221014193355

NORDEA PANK

17002872300

EE401700017002872300

DANSKE BANK

333499990003

EE873300333499990003

* Makse saajaks märkida Maksu- ja Tolliamet.