Skip to content

Äriplaanid

Kliendi äriprojektile tuginedes töötame välja äriplaane. Äriplaan on üksikasjalik kava majandusettevõtte tegevuse, sellega seotud kulude ja sellest laekuvate tulude kohta.  Äriplaan sisaldab kavandatud tulusid, bilansse ja käibeid ja kirjeldab plaanis määratletud eesmärkide saavutamise abinõusid, arvatavat teenuste nõudlust, kapitali ja muid teenuste osutamiseks kasutatavaid ressursse, investeeringute ja müügi strateegiaid, turustrateegiaid, infrastruktuuri kasutamise tasusid, kavandatavat organisatsioonilist restruktureerimist jms.

Äriplaanid on aluseks:

  • uute investorite kaasamisel ettevõttesse;
  • laenude taotlemisel;
  • ettevõtlustoetuste hankimisel;
  • uute tootmisharude käivitamisel;
  • tegevusstrateegiate tasuvuse analüüsimisel;
  • ettevõtte motivatsiooniskeemide väljatöötamisel.