Skip to content

Raamatupidamisteenus

Tagame väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele ja organisatsioonidele majandustehingute kajastamise ning aruandluse, lähtudes raamatupidamise heast tavast. Klient saab majandusüksuse tegevuse kohta aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni. Traditsiooniline teenus on suunatud eeskätt ettevõtetele, kelle raamatupidamise korraldamine nõuab vähem kui ühe raamatupidaja täiskoormus ning teenusest tekib reaalne kokkuhoid.  Ettevõttel tuleb koguda perioodi algdokumendid kokku ning esitada need Raamatupidajale. Raamatupidaja töötleb saadud algdokumendid ning koostab perioodi aruanded. Vastavalt kliendi soovile teostab Raamatupidaja ka makseid ja muid raamatupidamise ning finantsjuhtimisega seotud töid. Ühekordsete teenustena pakume ka abi majandusaasta aruannete ning FIE tuludeklaratsioonide koostamisel.

Täispakett sisaldab:
* Algdokumentide kontroll ja töötlemine
* Kuluobjektide arvestus ettevõtte tegevusest lähtuvalt
* Ostureskontro pidamine, kuludokumentide kajastamine
* Müügireskontro pidamine, müügiarvete kajastamine
* Pangatehingute kajastamine
* Aruandvate isikute arvestus
* Võlakohustuste arvestus
* Põhivahendite arvestamine ja kajastamine raamatupidamisprogrammis
* Töötajate palgaarvestus
* Kliendi esindamine Maksu- ja Tolliametis, maksudeklaratsioonide koostamine
* Bilansi ja kasumiaruande esitamine 1 kord kuus, vajadusel rohkem

Tarkvara
Kliendi raamatupidamise korraldamisel kasutatava tarkvara valikul on oluliseks kriteeriumiks majandustegevuse iseloom. Raamatupidamist korraldatakse põhilises osas pilvepõhiste programmiga Merit Aktiva, Smartaccounts ja E-arveldaja. Vastavalt vajadusele on võimalik produtseerida erinevaid aruandeid ettevõtte käekäigu analüüsimiseks. Kõiki aruandeid on võimalik eksportida ka näiteks  Excelisse. Merit Aktiva abil on klientidele võimalik pakkuda ka teenuseid ning juurdepääsu programmile üle Interneti. Palgaarvestuse pidamiseks oleme leidnud sobiva laheduse programmi Merit Palk tarkvara näol.

Lahendused üle interneti
Pakume raamatupidamisteenuseid ka üle interneti. Kliendiga koostöös võib sisse seada erinevaid integreeritud lahendusi, kus klient väljastab ise müügiarved ning meie sisestame ostuarved, pangalaekumised ja maksed ning teostame aruanded, arvestame maksud ning teeme nõutavaid maksudeklaratsioone.  Suurematel klientidel on raamatupidamisteenuste kasuks raske otsustada just seetõttu, et on puudunud võimalus olla igal ajahetkel ettevõtte andmete juures – üle interneti lahendustega on käesolev mure lahendatud. Süsteemina on  kasutatud majandustarkvarade Merit Aktiva, Smartaccounts, Standard Books, E-arveldaja, ERPLY , Autofutur ja RV Soft tuge.

Küsi pakkumist !