Skip to content

Firmade asutamine ja likvideerimine

Firmade asutamine

Firmade asutamisteenusena korraldame kiirelt ja korrektselt vastavalt Teie nõudmistele firma asutamise ja registreerimise Äriregistris.

 Asutamisteenus sisaldab:

 • firma asutamisega seonduvat konsultatsiooni
 • ärinime kontrolli
 • notariaja reserveerimist (vajadusel)
 • kõikide dokumentide koostamist

Teenustasu ei sisalda  riigilõivu ja notaritasu.  Riigilõivu suurus oleneb nii ettevõtlusvormist kui Äriregistrile dokumentide esitamise viisist. Vt Riigilõivuseadus §59-§65.

Praegu Eesti Vabariigis kehtiva äriseadustiku alusel saab ettevõtja valida alljärgnevate äriühingute vahel.

 • Aktsiaselts
 • Osaühing
 • Täisühing
 • Usaldusühing
 • Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)

Tähtsaim erinevus nende vahel on vastutus.

AS-il ja OÜ-l on piiratud vastutus – omanik ei vastuta ettevõtte kohustuste eest kogu oma varaga.

Ülejäänud on aga täisvastutusega – omanik vastutab firma kohustuste eest kogu oma varaga, välja arvatud usaldusühingu usaldusosanik. Sellepärast ongi piiratud vastutusega äriühingus ette nähtud minimaalne algkapital (osa- või aktsiakapital), mis asutamisel sisse makstakse ja kui ebaõnnestutakse siis sellest ilma jäädakse. Isiklik vara jääb puutumata.

Äriühingu registreerimisele kuuluvad andmed:
1) Asutatava äriühingu nimi, asukoht, aadress ja tegevusala.
2) Asutajate nimed ja elu- või asukoht.
3) Osakapitali kavandatud suurus.
4) Osade nimiväärtused ja arv, samuti nende jaotus asutajate vahel.
5) Kui palju tuleb osade eest tasuda, tasumise kord, aeg ja koht.
6) Kui osa eest tasutakse mitterahalise sissemaksega siis mis on mitterahaline sissemakse ja selle hindamise kord.
7) Juhatuse liikmete andmed.
8) Prokuristi või audiitori määramise korral nende andmed.
9) Asutamiskulude eeldatav suurus ja nende kandmise kord.

Firmade likvideerimine

Kui ettevõte on oma eesmärgi täitnud ning tegevus lõppenud/lõppemas tuleks korraldada ka korrektne Äriregistrist kustutamine. Selleks on ettenähtud likvideerimismenetlus. Kuna menetlus on aeganõudev (min 6 kuud) ja tuleb täita mitmeid formaalsusi on mõistlik jätta see spetsialistide hoolde. Likvideerimine on võimalik ainult juhul kui ettevõttel ei ole võlgnevusi. Meie likvideerimisteenuse raames korraldame kõik vajalikud menetlustoimingud ning tulemuseks on ettevõtte registrist kustutamine.

 Likvideerimisteenus sisaldab:

 • konsultatsiooni seoses likvideerimisega
 • lõpetamisotsuse koostamist
 • likvideerija kandmist Äriregistrisse
 • vajalike teadete avaldamist
 • varajaotusplaani
 • kustutamisavalduse koostamist
 • vajalikke näpunäiteid raamatupidajale

Teenustasu ei sisalda riigilõivu, notaritasu ja avaldamistasu.