Skip to content

Maksuinfo

Olulisemad maksud 2020

Nimetus Maksumäär
Käibemaks 20%
         erijuhud            9% ja 0%
Sotsiaalmaks 33%
Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvutamise aluseks olev kuumäär 540 eurot
Füüsilise isiku tulumaks 20%
Pensionikindlustus 2%
Kindlustatu (töötaja) töötuskindlustusmakse 1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse 0,8%
Dividendi tulumaks 20% (20/80)
Erisoodustuse tulumaks 20% (20/80)
Laenuintresside alammäär, mida rakendatakse erisoodustuse mõistes (TuMS §48 lg4 p6)laenu andmisel avaldab Eesti Pank
Palk
Töötasu alammäär 584 eurot kuupalk ja  3,84 tunnipalk

Sõiduauto

Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise

Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise korral sõidupäeviku pidamisel ei maksustata hüvitist kuni 0,3 eurot ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta. Kui füüsilisele isikule maksab hüvitist samas kalendrikuus tehtud sõitude eest mitu tööandjat, võib iga tööandja maksta maksuvabalt hüvitist kuni 335 eurot.

Tööandja sõiduauto maksustamine

 Erisoodustuse hind on uuel sõiduautol 1,96 eurot kW kohta kuus ja üle 5 aasta vanusel sõiduautol 1,47 eurot kW kohta kuus. Sõiduauto mootori võimsuse (kW) leiab Maanteeameti liiklusregistrist või sõiduauto registreerimistunnistuselt (tehnilisest passist).

Kui tööandja sõiduautot ei ole võimalik kasutada erasõitudeks, siis tuleb tööandjal sellest Maanteeametit teavitada.

Kui firma rendib sõiduautot teisele firmale või eraisikule, siis tuleb teha Maanteeameti liiklusregistris märge selle kohta, et sõiduautot kasutatakse üksnes tööülesannete täitmiseks. Rendileandja ei saa tagada seda, et rentnik teeb autoga ainult töösõite. Kui rentnik võimaldab oma töötajatel sõiduautot kasutada ka erasõitudeks, siis sõltumata Maanteeameti liiklusregistri märkest tuleb rentnikul sõiduauto erisoodustuselt maksud deklareerida ja tasuda.

Esinduskulud  ( TuMS § 49)

Esinduskulud on kulud, mis on tehtud külaliste toitlustamiseks, vastuvõtmiseks, majutuseks, transpordiks või kultuuriliseks teenindamiseks. Neid väljamakseid ei maksustata tulumaksuga kuni 32 euro ulatuses kuus ( lisaks 2% sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksetelt, mis on tehtud samas kuus).

Kontonumbrid riiklike maksude ja maksete tasumiseks

Riiklike maksude ja maksete kontonumbrid*

kontonumber

IBAN  (rahvusvaheline kontonumber)

SEB PANK

10052031000004

EE351010052031000004

SWEDBANK

221013264447

EE522200221013264447

SWEDBANK

221014193355

EE502200221014193355

NORDEA PANK

17002872300

EE401700017002872300

DANSKE BANK

333499990003

EE873300333499990003

* Makse saajaks märkida Maksu- ja Tolliamet.