Skip to content

Ettevõtte autode maksustamine

Ettevõtte autode maksustamine

Alates 01. jaanuarist 2018 asendub senine erisoodustuse süsteem. Kaovad ära sõidupäevikud nende autode puhul, mida kasutatakse ettevõttes ka erasõitudeks ehk segakasutuses olevad autod.

Segakasutusel olevate autode puhul peab hakkama tasuma erisoodustusmakse lähtuvalt auto kilovati määrast, mis on 1,96 eurot kW kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,47 eurot kW kohta kuus. TuMS § 48 lg 8 

Seega kujuneb erisoodustuse maksukohustuseks ehk tulu- ja sotsiaalmaksuks 1,3 eurot ühe kW kohta kuus ning üle viie aasta vanuse sõiduauto erisoodustuse maksukohustus on 0,975 eurot ühe kW kohta kuus.

Näiteks 114 kW auto erisoodustuse suurus on 114*1,96=223,4 eurot ja sellelt erisoodustuse summalt tasutavad erisoodustusmaksud on 148 eurot kuus.

Kui tööandja, kes on sõiduauto omanik või liiklusseaduse mõttes vastutav kasutaja, ei võimalda enda omandis või valduses oleva sõiduauto kasutamist tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, teavitab sõiduauto soetamisel või kasutusele võtmisel Maanteeametit, kes teeb sõiduki liiklusregistri andmetesse vastava märke, mis on avalik. (TuMS § 48 lg 82)

Erisoodustust ei teki maksustamisperioodil, kui sõiduauto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud või registrikanne on peatatud.

Detailse arvestuse pidamise võimalus säilib tööandja soovi korral üksnes täielikult ettevõtluses kasutatavate sõiduautode osas. Mis on maksuhalduri poolt aktsepteeritud tõendamisviis erasõitude puudumise kohta, pole täpsemalt määratletud. Alternatiivina võiks sõidupäeviku pidamise asemel kasutada sõiduauto liikumise fikseerimiseks GPS-süsteemi.

Uus regulatsioon määrab ka seda, et kui sõiduauto soetati üksnes ettevõtluses kasutamiseks ja sisendkäibemaks arvati maha täies ulatuses, kuid kahe aasta jooksul võetakse sõiduauto kasutusele ka eratarbes, siis tuleb sisendina maha arvatud 50% ulatuses riigile tagastada.

Erisoodustuse hinna määramise korda võib kasutada ka liiklusseaduse tähenduses kuni 3500 kilogrammise täismassiga veoauto (N1) kasutamise võimaldamisel tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks.

Isikliku auto kasutamise maksuvaba hüvitis jääb samale tasemele – 335 eurot kuus.

Allikas: RMP uudised