Skip to content

Käibedeklaratsiooni lisa ( vorm KMD INF) esitamine alates 01.11.2014

01.11.2014 jõustub käibemaksuseaduse muutmise seadus, millega kehtestatakse käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustus. Sama seadusemuudatusega võib Maksu- ja Tolliamet maksukohustuslase motiveeritud taotluse alusel anda loa käibedeklaratsiooni lisa või selle osa esitamata jätmiseks kuni 2015. aasta 20. juunini. Allpool selgitame lähemalt käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustuse rakendamisega kaasnevaid muudatusi.

Kes peab käibedeklaratsiooni lisa esitama?
Millal tuleb käibedeklaratsiooni lisa esitada?
Millised on käibedeklaratsiooni ja selle lisa esitamise võimalused?
Milliste arvete andmed käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse?
Milliste arvete andmeid käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata?
Kas arvete deklareerimine puudutab ka eraisikutega tehtavaid tehinguid?
Kuidas toimub deklareerimine FIE-dele väljastatud arvete korral?
Millist infot arvete kohta tuleb deklareerida?
Kas käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse arvete andmed arvete lõikes või summeerituna tehingupartnerite kaupa?
Mida peab ettevõte tegema, et tekiks KMD INF-i esitamise võimekus?
Mis juhtub, kui ettevõtte ei jõua käibedeklaratsiooni lisa esitamiseks vajalike arendustöödega tähtaegselt valmis?
Kas ettevõtte andmed on Maksu- ja Tolliametis kaitstud?
Miks on KMD INF-i vaja?

Allikas: http://www.emta.ee/index.php?id=35478