Skip to content

Seadusemuudatused uuel aastal

Alampalk tõuseb

Kuu alampalk on alates 01.01.2016 430 eurot. Alampalka (ehk miinimumpalka) peab maksma täistööajaga töölepingu alusel töötavale inimesele. Lisaks on alampalgaga seotud erinevad tasud, nt elatisrahad

Sotsiaalmaksu miinimummäär tõuseb

Sotsiaalmaksu miinimummäära maksmine tagab ravikindlustuse. Teemaks see eeskätt siis juhatuse liikmetele ja osalise ajaga töötavatele isikutele. Sotsiaalmaksu miinimummäär on alates 01.01.2016 390 eurot, minimaalselt makstav sotsiaalmaks vastavalt 128.70.

Kui juhatuse liige tahab endale ravikindlustust, siis peab ta alates 10.01.2016 maksma maksud ära vähemalt 390 eurolt, nii sotsiaalmaksu kui ka muud maksud. Kui töötaja töötab osalise tööajaga, siis temale ravikindlustuse tagamiseks tuleb maksta sotsiaalmaks vähemalt summas 128.70 ning muud maksud vastavalt tegelikult makstud tasule.

Juhatuse liige, kes maksis omale minimaalset tasu vastavalt sotsiaalmaksu miinimummäärale, töötuskindlustust ei maksnud:

2015: brutosumma 355, netosumma 309.12, maksud kokku 163,03.

2016: brutosumma 390, netosumma 339,76, maksud kokku 178,94.

Tulumaksuvaba piirmäär tõuseb

2015. a oli 154 eurot, alates uuest aastast: 170 eurot kuus. Kõik maksumäärad jäid seekord samaks.

Lähetuse päevaraha tõuseb

Maksuvaba välislähetuse päevaraha tõuseb 32 eurolt 50 euroni. Arvestus on veidi keerulisem kui varem. Kuni 31.12.15 oli lihtne, kõigi välislähetuses oldud päevade eest maksti 32 eurot päevas. Uuest aastast tuleb maksta 50 eurot iga lähetuse esimese 15 päeva eest, aga mitte rohkem kui 15 päeva ühes kalendrikuus kokku (ühele töötajale või juhatuse liikmele). Ülejäänud lähetuses oldud päevade eest makstakse endiselt 32 eurot.

Kui päevaraha makstakse üle lubatud määra, siis maksustatakse seda mitte enam erisoodustusena, vaid nagu makstud lisatasuna.

Juhatuse liikmete ja VÕS-lepingute alusel töötavate isikute ravikindlustuse kord muutub

Ravikindlustus ei ole enam seotud töötamise registris tehtud kandega, vaid reaalsete maksude maksmisega. Kuni 31.12.15 oli nii, et võlaõiguslike (VÕS) lepingute alusel töötavate inimeste (juhatuse liikmed, käsunduslepingud, töövõtulepingud jm) ravikindlustuse saamiseks tuli valida töötamise registris õige kood ning alates sellest kuupäevast hakata arvestama vähemalt sotsiaalmaksu miinimummääras töötasu. Ühel kuul tegid kande ära, järgmisel kuul maksid tasu, ülejärgmisel kuul maksid maksud ära. Ravikindlustus hakkas kehtima kande tegemisest ja tüki varem, kui reaalselt selle inimese eest makse maksti.

Alates 01.01.16 on nii, et ravikindlustus hakkab kehtima sellest kuupäevast, kui esitati TSD-deklaratsioon, kus sellele inimesele on deklareeritud tasu miinimummäära ulatuses (390 eurot). Deklaratsiooni saab esitada ka mõned päevad enne tähtaega (10kp), maksud tuleb maksta ikka vastavalt tähtajale. Ravikindlustus kaotab kehtivuse, kui järgmise kuu deklaratsioonis ei ole inimesele miinimumtasu deklareeritud.

Kui inimene töötab mitme väikese võlaõigusliku lepinguga, siis on temale ravikindlustus tagatud, kui tema eest deklareeritud tasud annavad kokku nõutud miinimumi.

TSD täitmise kord muutub

Deklareeritud isikute kohta tuleb alates jaanuari TSD-st (esitatakse 10.02) sisestada ka tööaja määr. Vajalik madalapalgaliste tulumaksutagastuse jaoks info kogumiseks, lisaks läheb ka maksuameti töötasustatistika täpsemaks. Mõned uued maksekoodid on ka juures.

INF 14 esitamise tähtaeg muutub

INF 14 ehk isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon tuleb esitada 1. veebruariks (oli 10. aprilliks).

Muudatused, mis rakenduvad uuest majandusaastast – ehk reaalne muutus toimub alles peale 2016. a lõppu

Madalapalgalised saavad täiendava tulumaksutagastuse

Kui inimene on terve aasta täisajaga töötanud ning töötasu on miinimumpalk või veidi suurem, siis 2016.a tuludeklaratsiooni alusel saab suure osa makstud tulumaksust tagasi taotleda. Täpsed reeglid on toodud Tööturuteenuste ja –toetuste seaduses (peatükk 4).

Muud muutused tuludeklaratsioonis

Täiskasvanute hobikoolituselt ja sõiduõppelt enam tulumaksu tagasi ei saa, üüritulule rakendub täiendav maksuvabastus, eluasemelaenu intresside ja koolituskulude koondpiirmäär väheneb 1920 eurolt 1200 euroni.