Skip to content

Töötaja tervise edendamine maksuvabalt

Töötaja tervise edendamine maksuvabalt

Alates 1.jaanarist 2018. aasta ei loeta enam erisoodustuseks töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. TuMS § 48 lg 55

  • avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
  • sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi;
  • tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi;
  • kulutused taastusravi teenusele (sh taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenused);
  • ravikindlustuslepingu kindlustusmakset.

Maksuvabastust ei saa üle kanda tööandja teisele töötajale ega teistesse arvestusperioodidesse.