Skip to content

Ilves jättis käibemaksuseaduse välja kuulutamata

Riigikogul tuleb käibemaksuseaduse muudatust, mis ettevõtjate hinnangul koormab neid põhjendamatult, uuesti arutada, sest president Toomas Hendrik Ilves jättis seaduse välja kuulutamata.

Riigipea põhjendas seaduste väljakuulutamata jätmist asjaoluga, et see on vastuolus põhiseadusega.

President selgitas, et maksupetturite paljastamine ja ettevõtjate aus konkurents on vaidlustamatult põhiseaduspärased eesmärgid, kuid seetõttu ei tohi kannatada kõik teised.

“Kõikide ettevõtjate koormamist täiendavate kulutuste ja kohustustega ning peaaegu kogu Eesti ärisaladust sisaldava andmebaasi loomist ei saa aga õigustada hüpoteetilise tõendamata oletusega, et nn maksuauk väheneb,” märkis Ilves.

“Sedavõrd intensiivset põhiõiguste piirangut saab vaadelda põhiseaduspärasena üksnes juhul, kui suudetakse erinevaid käibemaksupettuse liike ja tüüpnäiteid analüüsides tõendada, et senised käibe varjamise ja riigilt käibemaksu väljapetmise skeemid muutuvad uue regulatsiooni tingimustes kas võimatuks või siis oluliselt kergemini avastatavaks ja neid ei ole võimalik kiiresti asendada uute tõhusate pettuseskeemidega,” lisas ta.

Antud juhul ei ole sellist analüüsi tehtud, tõdes president Ilves. Tema hinnangul ei saa järelikult praegu usutavalt väita, et kavandatav ettevõtlusvabaduse piirang aitaks oluliselt parandada käibemaksu laekumist ning väldiks pettureile tegelikult tasumata käibemaksu tagastamist, samuti ei saa väita, et teisi võimalusi vähemalt samasuguses ulatuses käibemaksuaugu vähendamiseks ei ole.

Ühtlasi palus president riigikogul jälgida, et valitsus täidaks parlamendi 2011. aasta otsust “Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018”, mille kohaselt tuleb seaduseelnõude väljatöötamise otsustamisse ning erinevate võimalike regulatsioonide eeliste ja puuduste läbiarutamisesse kaasata ettevõtjad, kohalikud omavalitsused ja kodanikuühendused.

“Riigikogu enda poolt kehtestatud põhimõtteid tuleb järgida kõigi seaduste puhul, ka nende puhul, mis saadeti Vabariigi Presidendile väljakuulutamiseks tänavu aasta lõpul,” sõnas Ilves.

Riigikogus nädala eest heaskiidu saanud seadus kehtestas käibedeklaratsiooni lisa, mille kohaselt pidanuks ettevõtjad hakkama deklareerima kõiki omavahelisi vähemalt 1000 euro suurusi tehinguid.

Raamatupidajate koda pakkus eelnõu menetlemise ajal välja, et kui maksu- ja tolliamet teab riskiga ettevõtteid, siis mõistlikum oleks nõuda täiendavat deklareerimist vaid neilt firmadelt ja siis juba 100% arvete ulatuses.

Priit Luts

http://uudised.err.ee/index.php?06293328