Skip to content

Töötamise registreerimine

Alates 1. juulist 2014 jõustub maksukorralduse seaduse muudatus, millega luuakse töötamise register. Muudatuse kohaselt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajad Maksu- ja Tolliametis registreerima. Allpool selgitame lähemalt töötamise registri rakendamisega kaasnevaid muudatusi.

Loe pikemalt: http://www.emta.ee/index.php?id=35283