Skip to content

Töötasu alammäär 2014. aastal on 355 eurot

Vabariigi valitsus võttis tänasel istungil vastu eelnõu, mille kohaselt kehtestatakse töötasu alammäärad aastateks 2014 ja 2015.

Alates 1. jaanuarist 2014. aastal kehtestatakse tunnitasu alammääraks 2,13 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 355 eurot.

Alates 1. jaanuarist 2015. aastal kehtestatakse tunnitasu alammääraks 2,34 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 390 eurot.

Kehtiva määruse järgi on töötasu alammääraks tunnis 1,90 eurot ja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 320 eurot.

Eelnõuga kehtestatakse töötasu alammääraks Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel laiendatud kollektiivlepinguga kokkulepitud töötasu alammäär.

http://www.rmp.ee/uudised/toooigus/15953