Skip to content

Valmis uus e-teenus maksuvõla ajatamise taotlemiseks

Sarnaselt füüsiliste isikutega saavad nüüdsest ka juriidilised isikud esitada taotluse enda maksuvõla lihtsustatud ajatamiseks e-maksuametis.
Maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhataja Triin Raaper selgitas, et seni oli võimalus esitada taotlus enda maksuvõla osade kaupa tasumiseks e-maksuameti kaudu vaid füüsilistel isikutel, kui nende maksuvõlg jäi vahemikku 50 kuni 600 eurot.

„Alates novembri lõpust saavad aga lihtsustatud ajatamise taotluse esitada elektrooniliselt kõik isikud, kelle maksuvõla summa koos intressiga on kuni 3200 eurot. Uus teenus annab võimaluse e-maksuameti kaudu taotluse esitamiseks umbes 5 000 füüsilisele isikule ja 8 000 juriidilisele isikule. Nende ligi 13 000 võlglase maksuvõlg kokku on 12,5 miljonit eurot, millele lisandub intress,“ rääkis Raaper.

Raaperi sõnul võimaldab uus teenus ajatada senisest kiiremini ja vähema ressursikuluga väikesi maksuvõlgasid ning on mõeldud ennekõike lühiajaliste makseraskuste ületamiseks.

„Senine praktika näitab, et e-teenus lihtsustatud ajatamise taotlemiseks on hästi vastu võetud – näiteks käesoleva aasta jooksul on ajatamise taotluse esitanud e-teenust kasutades 342 füüsilist isikut,“ märkis Raaper.

Täpsem info ja juhend e-maksuameti kaudu ajatamise taotluse esitamiseks on leitav maksu- ja tolliameti kodulehelt.
Erakliendid: http://www.emta.ee/index.php?id=30629
Ärikliendid: http://www.emta.ee/index.php?id=34822